สินค้าเหลือน้อย

11,900 BAHT
add to cart

From the popular smartphone game “Fate/Grand Order” comes a scale figure of the Lancer. The PVC statue stands approx. 22 cm tall and comes in a window box.

Product Features:

  • Lancer/Medusa (Limited Edition) from Fate/Grand Order
  • The Limited Edtion features an alternate head showing Medusas long flowing hair.

q select pid from dex_product where pid<>'23595' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16643,11530,16927,16935,22089,19280,14943,16664,14296,11998,12382,19931,20097,16666,16662,15253,18326,15292 Array ( [0] => 16643 [1] => 11530 [2] => 16927 [3] => 16935 [4] => 22089 [5] => 19280 [6] => 14943 [7] => 16664 [8] => 14296 [9] => 11998 [10] => 12382 [11] => 19931 [12] => 20097 [13] => 16666 [14] => 16662 [15] => 15253 [16] => 18326 [17] => 15292 )