สินค้าเหลือน้อย

11,900 BAHT
add to cart

From the popular smartphone game “Fate/Grand Order” comes a scale figure of the Lancer. The PVC statue stands approx. 22 cm tall and comes in a window box.

Product Features:

  • Lancer/Medusa (Limited Edition) from Fate/Grand Order
  • The Limited Edtion features an alternate head showing Medusas long flowing hair.

q select pid from dex_product where pid<>'23595' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11138,16656,16668,13280,16650,11408,19929,16641,15259,13795,12375,19281,14292,22354,14307,19076,15295,16930 Array ( [0] => 11138 [1] => 16656 [2] => 16668 [3] => 13280 [4] => 16650 [5] => 11408 [6] => 19929 [7] => 16641 [8] => 15259 [9] => 13795 [10] => 12375 [11] => 19281 [12] => 14292 [13] => 22354 [14] => 14307 [15] => 19076 [16] => 15295 [17] => 16930 )