สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23584' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23662,23658,23665,23657,23650,23660,23656,24252,23671,23655,23661,23667,23674,24337,23651,23664,23532,23652 Array ( [0] => 23662 [1] => 23658 [2] => 23665 [3] => 23657 [4] => 23650 [5] => 23660 [6] => 23656 [7] => 24252 [8] => 23671 [9] => 23655 [10] => 23661 [11] => 23667 [12] => 23674 [13] => 24337 [14] => 23651 [15] => 23664 [16] => 23532 [17] => 23652 )