พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2020

4,400 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Complete Figure
Size: Main Part: Approx. L200mm
Material: Main Part: ATBC-PVC
Details
Sculptor: Design COCO
PAINT: Tourmaline Gorilla

q select pid from dex_product where pid<>'23554' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4706,9253,3277,10988,8028,6653,2851,18466,2191,3660,11466,12966,10322,6959,4732,4852,4234,1590 Array ( [0] => 4706 [1] => 9253 [2] => 3277 [3] => 10988 [4] => 8028 [5] => 6653 [6] => 2851 [7] => 18466 [8] => 2191 [9] => 3660 [10] => 11466 [11] => 12966 [12] => 10322 [13] => 6959 [14] => 4732 [15] => 4852 [16] => 4234 [17] => 1590 )