พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 25 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มีนาคม 2020

1,150 BAHT
พรีออเดอร์

An outfit set for use with your Nendoroid Dolls!

An outfit set for use with Nendoroid Dolls. Mix and match with your Nendoroid Dolls!
Set Contents:

  • One Piece Dress
  • Tights
  • Apron
  • Strap Shoes (with Magnets in Soles)

*Please note that the actual figure and torso stand are not included with this product.

 

Specifications

- Materials: Cotton, Polyester, PVC, Magnets

q select pid from dex_product where pid<>'23546' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10548,2383,10440,18545,22195,22093,3843,942,19460,21808,18549,6314,22063,22836,23365,6062,20073,19670 Array ( [0] => 10548 [1] => 2383 [2] => 10440 [3] => 18545 [4] => 22195 [5] => 22093 [6] => 3843 [7] => 942 [8] => 19460 [9] => 21808 [10] => 18549 [11] => 6314 [12] => 22063 [13] => 22836 [14] => 23365 [15] => 6062 [16] => 20073 [17] => 19670 )