มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23541' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10483,22786,15640,23021,8025,2895,12503,10536,19817,2215,9441,21728,18717,49,2172,16189,23535,1829 Array ( [0] => 10483 [1] => 22786 [2] => 15640 [3] => 23021 [4] => 8025 [5] => 2895 [6] => 12503 [7] => 10536 [8] => 19817 [9] => 2215 [10] => 9441 [11] => 21728 [12] => 18717 [13] => 49 [14] => 2172 [15] => 16189 [16] => 23535 [17] => 1829 )