มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23540' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23505,2176,10821,20728,13886,20568,13867,10484,10772,13864,10058,18301,10030,24675,13890,12828,18310,65 Array ( [0] => 23505 [1] => 2176 [2] => 10821 [3] => 20728 [4] => 13886 [5] => 20568 [6] => 13867 [7] => 10484 [8] => 10772 [9] => 13864 [10] => 10058 [11] => 18301 [12] => 10030 [13] => 24675 [14] => 13890 [15] => 12828 [16] => 18310 [17] => 65 )