มีสินค้า

590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23537' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10379,8024,19477,1789,22690,13939,13968,80,10436,8490,16207,13916,20594,21896,19821,13956,22293,8871 Array ( [0] => 10379 [1] => 8024 [2] => 19477 [3] => 1789 [4] => 22690 [5] => 13939 [6] => 13968 [7] => 80 [8] => 10436 [9] => 8490 [10] => 16207 [11] => 13916 [12] => 20594 [13] => 21896 [14] => 19821 [15] => 13956 [16] => 22293 [17] => 8871 )