มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23537' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18907,21114,16205,22786,20163,21102,18293,4745,18323,24593,18919,19816,17215,24233,8955,21626,13884,21627 Array ( [0] => 18907 [1] => 21114 [2] => 16205 [3] => 22786 [4] => 20163 [5] => 21102 [6] => 18293 [7] => 4745 [8] => 18323 [9] => 24593 [10] => 18919 [11] => 19816 [12] => 17215 [13] => 24233 [14] => 8955 [15] => 21626 [16] => 13884 [17] => 21627 )