มีสินค้า

(มีกระเป๋าด้านหน้า / สกรีนโลโก้ด้านหลัง)

690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23536' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8866,4685,9642,16191,14079,16973,13853,6395,22878,11006,22266,10364,13092,15549,22255,44,10482,16212 Array ( [0] => 8866 [1] => 4685 [2] => 9642 [3] => 16191 [4] => 14079 [5] => 16973 [6] => 13853 [7] => 6395 [8] => 22878 [9] => 11006 [10] => 22266 [11] => 10364 [12] => 13092 [13] => 15549 [14] => 22255 [15] => 44 [16] => 10482 [17] => 16212 )