มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23533' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24477,50,2663,22691,16323,21157,13959,18122,19985,24387,2199,20163,1789,18166,28,22485,18651,1853 Array ( [0] => 24477 [1] => 50 [2] => 2663 [3] => 22691 [4] => 16323 [5] => 21157 [6] => 13959 [7] => 18122 [8] => 19985 [9] => 24387 [10] => 2199 [11] => 20163 [12] => 1789 [13] => 18166 [14] => 28 [15] => 22485 [16] => 18651 [17] => 1853 )