มีสินค้า

240 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23516' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21129,24490,23592,23450,23171,23591,23168,24957,23451,21125,23169,21565,21126,21124,21128,24492,21567,24956 Array ( [0] => 21129 [1] => 24490 [2] => 23592 [3] => 23450 [4] => 23171 [5] => 23591 [6] => 23168 [7] => 24957 [8] => 23451 [9] => 21125 [10] => 23169 [11] => 21565 [12] => 21126 [13] => 21124 [14] => 21128 [15] => 24492 [16] => 21567 [17] => 24956 )