มีสินค้า

240 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23516' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23171,23591,21565,21566,23450,21129,21125,23449,21126,23169,23451,21567,23168,24491,23592,21128,21127,24492 Array ( [0] => 23171 [1] => 23591 [2] => 21565 [3] => 21566 [4] => 23450 [5] => 21129 [6] => 21125 [7] => 23449 [8] => 21126 [9] => 23169 [10] => 23451 [11] => 21567 [12] => 23168 [13] => 24491 [14] => 23592 [15] => 21128 [16] => 21127 [17] => 24492 )