มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23505' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24985,5951,90,13872,4300,14621,14955,14900,22687,18304,21583,13963,22317,13055,20561,11727,2200,20569 Array ( [0] => 24985 [1] => 5951 [2] => 90 [3] => 13872 [4] => 4300 [5] => 14621 [6] => 14955 [7] => 14900 [8] => 22687 [9] => 18304 [10] => 21583 [11] => 13963 [12] => 22317 [13] => 13055 [14] => 20561 [15] => 11727 [16] => 2200 [17] => 20569 )