มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23504' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14900,16187,2183,9406,18652,1838,4407,16204,10481,17151,4413,22699,13905,22265,24002,19814,20497,13091 Array ( [0] => 14900 [1] => 16187 [2] => 2183 [3] => 9406 [4] => 18652 [5] => 1838 [6] => 4407 [7] => 16204 [8] => 10481 [9] => 17151 [10] => 4413 [11] => 22699 [12] => 13905 [13] => 22265 [14] => 24002 [15] => 19814 [16] => 20497 [17] => 13091 )