สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23500' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18622,21657,22614,21500,22620,23164,21757,22609,22613,21654,20692,19023,20025,22702,23042,21427,22701,19979 Array ( [0] => 18622 [1] => 21657 [2] => 22614 [3] => 21500 [4] => 22620 [5] => 23164 [6] => 21757 [7] => 22609 [8] => 22613 [9] => 21654 [10] => 20692 [11] => 19023 [12] => 20025 [13] => 22702 [14] => 23042 [15] => 21427 [16] => 22701 [17] => 19979 )