สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23500' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23162,19566,21498,22702,21658,21652,15782,22705,21655,21118,23164,19977,21894,21424,20025,19978,23161,19782 Array ( [0] => 23162 [1] => 19566 [2] => 21498 [3] => 22702 [4] => 21658 [5] => 21652 [6] => 15782 [7] => 22705 [8] => 21655 [9] => 21118 [10] => 23164 [11] => 19977 [12] => 21894 [13] => 21424 [14] => 20025 [15] => 19978 [16] => 23161 [17] => 19782 )