มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23440' and ( pcharacter='494' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23050,23392,13103,23049,23391,23515 Array ( [0] => 23050 [1] => 23392 [2] => 13103 [3] => 23049 [4] => 23391 [5] => 23515 )