มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23433' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13800,19935,12375,16449,5606,16923,13798,22825,14281,21353,23322,16910,14287,14342,20096,20086,14272,20311 Array ( [0] => 13800 [1] => 19935 [2] => 12375 [3] => 16449 [4] => 5606 [5] => 16923 [6] => 13798 [7] => 22825 [8] => 14281 [9] => 21353 [10] => 23322 [11] => 16910 [12] => 14287 [13] => 14342 [14] => 20096 [15] => 20086 [16] => 14272 [17] => 20311 )