สินค้าหมด

399 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23431' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3350,22364,18337,21220,16101,15442,703,3987,11741,3422,16634,24260,21522,5889,22564,11224,3980,21477 Array ( [0] => 3350 [1] => 22364 [2] => 18337 [3] => 21220 [4] => 16101 [5] => 15442 [6] => 703 [7] => 3987 [8] => 11741 [9] => 3422 [10] => 16634 [11] => 24260 [12] => 21522 [13] => 5889 [14] => 22564 [15] => 11224 [16] => 3980 [17] => 21477 )