มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23430' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11741,15503,16637,18268,18663,18621,3983,6887,20264,2808,21522,16042,15501,23431,13978,705,3994,12593 Array ( [0] => 11741 [1] => 15503 [2] => 16637 [3] => 18268 [4] => 18663 [5] => 18621 [6] => 3983 [7] => 6887 [8] => 20264 [9] => 2808 [10] => 21522 [11] => 16042 [12] => 15501 [13] => 23431 [14] => 13978 [15] => 705 [16] => 3994 [17] => 12593 )