พรีออเดอร์

700 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23424' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23677,23675,23692,24858,23413,23456,24965,24857,23690,24883,23689,23678,23691,24795,23414,24886,23676 Array ( [0] => 23677 [1] => 23675 [2] => 23692 [3] => 24858 [4] => 23413 [5] => 23456 [6] => 24965 [7] => 24857 [8] => 23690 [9] => 24883 [10] => 23689 [11] => 23678 [12] => 23691 [13] => 24795 [14] => 23414 [15] => 24886 [16] => 23676 )