พรีออเดอร์

700 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23424' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23676,23414,23678,24886,24965,24883,24857,24858,23691,23413,23677,23692,23690,23689,23456,23675,24795 Array ( [0] => 23676 [1] => 23414 [2] => 23678 [3] => 24886 [4] => 24965 [5] => 24883 [6] => 24857 [7] => 24858 [8] => 23691 [9] => 23413 [10] => 23677 [11] => 23692 [12] => 23690 [13] => 23689 [14] => 23456 [15] => 23675 [16] => 24795 )