พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23423' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22418,14471,19091,1535,11352,1424,14472,18205,19058,11889,1421,22750,1426,1425,15540,1420,1419,20189 Array ( [0] => 22418 [1] => 14471 [2] => 19091 [3] => 1535 [4] => 11352 [5] => 1424 [6] => 14472 [7] => 18205 [8] => 19058 [9] => 11889 [10] => 1421 [11] => 22750 [12] => 1426 [13] => 1425 [14] => 15540 [15] => 1420 [16] => 1419 [17] => 20189 )