พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3886,12479,23938,22801,22758,21916,5171,3144,21334,1210,509,6459,16165,19699,24770,23300,5659,18941 Array ( [0] => 3886 [1] => 12479 [2] => 23938 [3] => 22801 [4] => 22758 [5] => 21916 [6] => 5171 [7] => 3144 [8] => 21334 [9] => 1210 [10] => 509 [11] => 6459 [12] => 16165 [13] => 19699 [14] => 24770 [15] => 23300 [16] => 5659 [17] => 18941 )