พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23420' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20470,23941,21588,11772,23029,21584,21807,11775,19531,21587,20469,21589,22417,20468,23644,22150,20471,23411 Array ( [0] => 20470 [1] => 23941 [2] => 21588 [3] => 11772 [4] => 23029 [5] => 21584 [6] => 21807 [7] => 11775 [8] => 19531 [9] => 21587 [10] => 20469 [11] => 21589 [12] => 22417 [13] => 20468 [14] => 23644 [15] => 22150 [16] => 20471 [17] => 23411 )