พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23420' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11775,19531,20468,11772,22417,23941,21587,21590,23411,21807,20471,22150,20469,21588,20470,23644,21584,21589 Array ( [0] => 11775 [1] => 19531 [2] => 20468 [3] => 11772 [4] => 22417 [5] => 23941 [6] => 21587 [7] => 21590 [8] => 23411 [9] => 21807 [10] => 20471 [11] => 22150 [12] => 20469 [13] => 21588 [14] => 20470 [15] => 23644 [16] => 21584 [17] => 21589 )