มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23411' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21588,23941,23420,21587,21590,20470,23644,21584,19531,20469,21807,22417,20468,11775,11772,21338,23029,22150 Array ( [0] => 21588 [1] => 23941 [2] => 23420 [3] => 21587 [4] => 21590 [5] => 20470 [6] => 23644 [7] => 21584 [8] => 19531 [9] => 20469 [10] => 21807 [11] => 22417 [12] => 20468 [13] => 11775 [14] => 11772 [15] => 21338 [16] => 23029 [17] => 22150 )