มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23411' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23644,22417,23420,22150,11772,21588,21338,21589,21587,20470,19531,21584,11775,20469,20471,21807,21590,25189 Array ( [0] => 23644 [1] => 22417 [2] => 23420 [3] => 22150 [4] => 11772 [5] => 21588 [6] => 21338 [7] => 21589 [8] => 21587 [9] => 20470 [10] => 19531 [11] => 21584 [12] => 11775 [13] => 20469 [14] => 20471 [15] => 21807 [16] => 21590 [17] => 25189 )