มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23411' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21807,21584,20471,21589,11773,23420,20470,23644,22417,20468,21338,22150,11774,20469,11776,23029,21587,23941 Array ( [0] => 21807 [1] => 21584 [2] => 20471 [3] => 21589 [4] => 11773 [5] => 23420 [6] => 20470 [7] => 23644 [8] => 22417 [9] => 20468 [10] => 21338 [11] => 22150 [12] => 11774 [13] => 20469 [14] => 11776 [15] => 23029 [16] => 21587 [17] => 23941 )