พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Original soundtrack to TV anime "Bungo Stray Dogs" composed by Taku Iwasaki--composer for seasons 1-3 as well as the theatrical release. Includes background tracks, intro and outro themes in TV length. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'23406' and ( pcharacter='248' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20280,19443,23388,17237,21803,11815,11377,21804,11413,24086,21806,22469,22829,16098,21802,11390,21805,19442 Array ( [0] => 20280 [1] => 19443 [2] => 23388 [3] => 17237 [4] => 21803 [5] => 11815 [6] => 11377 [7] => 21804 [8] => 11413 [9] => 24086 [10] => 21806 [11] => 22469 [12] => 22829 [13] => 16098 [14] => 21802 [15] => 11390 [16] => 21805 [17] => 19442 )