พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23403' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9182,2697,1874,23935,5655,10702,23365,22962,6834,25178,20351,9251,24280,5247,5918,4106,3295,22714 Array ( [0] => 9182 [1] => 2697 [2] => 1874 [3] => 23935 [4] => 5655 [5] => 10702 [6] => 23365 [7] => 22962 [8] => 6834 [9] => 25178 [10] => 20351 [11] => 9251 [12] => 24280 [13] => 5247 [14] => 5918 [15] => 4106 [16] => 3295 [17] => 22714 )