พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Hiroyuki Yoshino brings 6th single.

q select pid from dex_product where pid<>'23402' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3624,23739,7335,5792,5444,20268,24131,8275,17416,22055,21231,3804,15964,22942,2704,25040,21649,22286 Array ( [0] => 3624 [1] => 23739 [2] => 7335 [3] => 5792 [4] => 5444 [5] => 20268 [6] => 24131 [7] => 8275 [8] => 17416 [9] => 22055 [10] => 21231 [11] => 3804 [12] => 15964 [13] => 22942 [14] => 2704 [15] => 25040 [16] => 21649 [17] => 22286 )