พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Hiroyuki Yoshino brings 6th single.

q select pid from dex_product where pid<>'23402' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3642,22195,16119,6687,3033,4965,21704,2736,8278,17847,21969,11257,4843,5345,10850,22159,9967,22971 Array ( [0] => 3642 [1] => 22195 [2] => 16119 [3] => 6687 [4] => 3033 [5] => 4965 [6] => 21704 [7] => 2736 [8] => 8278 [9] => 17847 [10] => 21969 [11] => 11257 [12] => 4843 [13] => 5345 [14] => 10850 [15] => 22159 [16] => 9967 [17] => 22971 )