พรีออเดอร์

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka drops third single featured as the intro theme to TV anime "Naka no Hito Genome: Jikkyochu". Includes title track, two coupling tracks and instrumental tracks of each. Regular Edition features packaging with newly illustrated obi.

q select pid from dex_product where pid<>'23396' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24190,1570,22123,5815,1545,19086,11487,12183,6251,2861,13575,9932,12482,6268,22195,10784,5650,21615 Array ( [0] => 24190 [1] => 1570 [2] => 22123 [3] => 5815 [4] => 1545 [5] => 19086 [6] => 11487 [7] => 12183 [8] => 6251 [9] => 2861 [10] => 13575 [11] => 9932 [12] => 12482 [13] => 6268 [14] => 22195 [15] => 10784 [16] => 5650 [17] => 21615 )