พรีออเดอร์

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka drops third single featured as the intro theme to TV anime "Naka no Hito Genome: Jikkyochu". Includes title track, two coupling tracks and instrumental tracks of each. Regular Edition features packaging with newly illustrated obi.

q select pid from dex_product where pid<>'23396' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6269,5140,15789,8836,19703,19504,10978,6563,21347,19054,7809,16165,22283,1524,3656,9757,9175,15767 Array ( [0] => 6269 [1] => 5140 [2] => 15789 [3] => 8836 [4] => 19703 [5] => 19504 [6] => 10978 [7] => 6563 [8] => 21347 [9] => 19054 [10] => 7809 [11] => 16165 [12] => 22283 [13] => 1524 [14] => 3656 [15] => 9757 [16] => 9175 [17] => 15767 )