พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka drops third single featured as the intro theme to TV anime "Naka no Hito Genome: Jikkyochu". Includes title track, two coupling tracks and instrumental tracks of each. Limited Edition comes with a music video and making-of the title track on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'23395' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23044,11522,12480,24608,10171,1523,3035,2812,22830,17660,17310,6490,24706,6545,3354,6415,480,13734 Array ( [0] => 23044 [1] => 11522 [2] => 12480 [3] => 24608 [4] => 10171 [5] => 1523 [6] => 3035 [7] => 2812 [8] => 22830 [9] => 17660 [10] => 17310 [11] => 6490 [12] => 24706 [13] => 6545 [14] => 3354 [15] => 6415 [16] => 480 [17] => 13734 )