มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23393' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8978,12814,13941,17114,19983,22625,18765,18303,23535,22306,10002,2224,4420,23829,542,8887,19827,10021 Array ( [0] => 8978 [1] => 12814 [2] => 13941 [3] => 17114 [4] => 19983 [5] => 22625 [6] => 18765 [7] => 18303 [8] => 23535 [9] => 22306 [10] => 10002 [11] => 2224 [12] => 4420 [13] => 23829 [14] => 542 [15] => 8887 [16] => 19827 [17] => 10021 )