มีสินค้า

1,020 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23391' and ( pcharacter='494' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23049,23440,23392,23050,13103,23515 Array ( [0] => 23049 [1] => 23440 [2] => 23392 [3] => 23050 [4] => 13103 [5] => 23515 )