มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23344' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8032,22677,14622,22786,22664,21730,18328,12430,1805,24002,16207,21006,24479,8024,15432,18311,8872,4411 Array ( [0] => 8032 [1] => 22677 [2] => 14622 [3] => 22786 [4] => 22664 [5] => 21730 [6] => 18328 [7] => 12430 [8] => 1805 [9] => 24002 [10] => 16207 [11] => 21006 [12] => 24479 [13] => 8024 [14] => 15432 [15] => 18311 [16] => 8872 [17] => 4411 )