มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23313' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5940,23110,2183,8041,13877,15842,12436,2894,5948,18300,8036,21289,20489,21727,1846,65,15640,13880 Array ( [0] => 5940 [1] => 23110 [2] => 2183 [3] => 8041 [4] => 13877 [5] => 15842 [6] => 12436 [7] => 2894 [8] => 5948 [9] => 18300 [10] => 8036 [11] => 21289 [12] => 20489 [13] => 21727 [14] => 1846 [15] => 65 [16] => 15640 [17] => 13880 )