สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23296' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8546,20039,6827,20041,11011,6058,18726,5560,5557,5854,7323,6112,5559,11167,7356,6946,6436,12052 Array ( [0] => 8546 [1] => 20039 [2] => 6827 [3] => 20041 [4] => 11011 [5] => 6058 [6] => 18726 [7] => 5560 [8] => 5557 [9] => 5854 [10] => 7323 [11] => 6112 [12] => 5559 [13] => 11167 [14] => 7356 [15] => 6946 [16] => 6436 [17] => 12052 )