สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23296' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6944,6945,5555,7323,5557,11011,24645,6946,5560,5725,6057,20039,5558,7209,5551,24017,6112,22555 Array ( [0] => 6944 [1] => 6945 [2] => 5555 [3] => 7323 [4] => 5557 [5] => 11011 [6] => 24645 [7] => 6946 [8] => 5560 [9] => 5725 [10] => 6057 [11] => 20039 [12] => 5558 [13] => 7209 [14] => 5551 [15] => 24017 [16] => 6112 [17] => 22555 )