สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23296' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,5723,6056,22555,5552,6948,11028,8546,7857,11025,6945,23297,21720,7358,5559,6142,22976,6947 Array ( [0] => 6057 [1] => 5723 [2] => 6056 [3] => 22555 [4] => 5552 [5] => 6948 [6] => 11028 [7] => 8546 [8] => 7857 [9] => 11025 [10] => 6945 [11] => 23297 [12] => 21720 [13] => 7358 [14] => 5559 [15] => 6142 [16] => 22976 [17] => 6947 )