สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23296' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6691,7323,24796,7256,6899,5560,13054,11047,7857,18726,5722,18113,22816,11025,5854,6144,20040,6865 Array ( [0] => 6691 [1] => 7323 [2] => 24796 [3] => 7256 [4] => 6899 [5] => 5560 [6] => 13054 [7] => 11047 [8] => 7857 [9] => 18726 [10] => 5722 [11] => 18113 [12] => 22816 [13] => 11025 [14] => 5854 [15] => 6144 [16] => 20040 [17] => 6865 )