สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23295' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16559,16592,19576,22871,16563,16591,16579,16590,16577,20831,19580,16546,16581,19583,16571,16576,20625,19600 Array ( [0] => 16559 [1] => 16592 [2] => 19576 [3] => 22871 [4] => 16563 [5] => 16591 [6] => 16579 [7] => 16590 [8] => 16577 [9] => 20831 [10] => 19580 [11] => 16546 [12] => 16581 [13] => 19583 [14] => 16571 [15] => 16576 [16] => 20625 [17] => 19600 )