สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23295' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16563,16587,16555,22455,16592,16569,19605,24391,22298,16590,19587,19599,22838,22871,16583,19580,22547,16565 Array ( [0] => 16563 [1] => 16587 [2] => 16555 [3] => 22455 [4] => 16592 [5] => 16569 [6] => 19605 [7] => 24391 [8] => 22298 [9] => 16590 [10] => 19587 [11] => 19599 [12] => 22838 [13] => 22871 [14] => 16583 [15] => 19580 [16] => 22547 [17] => 16565 )