มีสินค้า

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23293' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16549,19543,19601,23295,16584,16586,19583,16556,16552,16591,16545,19610,19600,22871,16577,16567,16569,19596 Array ( [0] => 16549 [1] => 19543 [2] => 19601 [3] => 23295 [4] => 16584 [5] => 16586 [6] => 19583 [7] => 16556 [8] => 16552 [9] => 16591 [10] => 16545 [11] => 19610 [12] => 19600 [13] => 22871 [14] => 16577 [15] => 16567 [16] => 16569 [17] => 19596 )