สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23276' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14331,21232,11724,18040,24259,12423,22522,20978,14330,20192,22498,20500,15312,15305,12413,12945,12944,20364 Array ( [0] => 14331 [1] => 21232 [2] => 11724 [3] => 18040 [4] => 24259 [5] => 12423 [6] => 22522 [7] => 20978 [8] => 14330 [9] => 20192 [10] => 22498 [11] => 20500 [12] => 15312 [13] => 15305 [14] => 12413 [15] => 12945 [16] => 12944 [17] => 20364 )