สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23276' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12412,13634,22524,12413,14323,19620,20978,12414,14335,16307,12425,16328,21898,12415,23429,22516,12424,14324 Array ( [0] => 12412 [1] => 13634 [2] => 22524 [3] => 12413 [4] => 14323 [5] => 19620 [6] => 20978 [7] => 12414 [8] => 14335 [9] => 16307 [10] => 12425 [11] => 16328 [12] => 21898 [13] => 12415 [14] => 23429 [15] => 22516 [16] => 12424 [17] => 14324 )