มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23273' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15298,14433,12411,12423,22529,20361,14335,18039,15309,22516,11605,12948,20370,12412,20367,15304,22525,14321 Array ( [0] => 15298 [1] => 14433 [2] => 12411 [3] => 12423 [4] => 22529 [5] => 20361 [6] => 14335 [7] => 18039 [8] => 15309 [9] => 22516 [10] => 11605 [11] => 12948 [12] => 20370 [13] => 12412 [14] => 20367 [15] => 15304 [16] => 22525 [17] => 14321 )