มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23273' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20371,15312,12423,22498,15309,23020,12948,23129,15298,18345,13622,21870,11435,15301,13634,12446,16307,20609 Array ( [0] => 20371 [1] => 15312 [2] => 12423 [3] => 22498 [4] => 15309 [5] => 23020 [6] => 12948 [7] => 23129 [8] => 15298 [9] => 18345 [10] => 13622 [11] => 21870 [12] => 11435 [13] => 15301 [14] => 13634 [15] => 12446 [16] => 16307 [17] => 20609 )