สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23270' and ( pcharacter='437' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19551,19150,15015,12156,15328,13151,12175,13765,15014,15325,23265,23264,15330,23269,12155,15333,15013,19775 Array ( [0] => 19551 [1] => 19150 [2] => 15015 [3] => 12156 [4] => 15328 [5] => 13151 [6] => 12175 [7] => 13765 [8] => 15014 [9] => 15325 [10] => 23265 [11] => 23264 [12] => 15330 [13] => 23269 [14] => 12155 [15] => 15333 [16] => 15013 [17] => 19775 )