มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23267' and ( pcharacter='437' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19149,19771,17956,13763,15325,13153,13159,19779,12152,18496,12151,15315,12150,12176,15008,12153,19546,15011 Array ( [0] => 19149 [1] => 19771 [2] => 17956 [3] => 13763 [4] => 15325 [5] => 13153 [6] => 13159 [7] => 19779 [8] => 12152 [9] => 18496 [10] => 12151 [11] => 15315 [12] => 12150 [13] => 12176 [14] => 15008 [15] => 12153 [16] => 19546 [17] => 15011 )