สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23256' and ( pcharacter='595' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23259,23260,20973,23261,23258,20971,20974 Array ( [0] => 23259 [1] => 23260 [2] => 20973 [3] => 23261 [4] => 23258 [5] => 20971 [6] => 20974 )