สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23254' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7147,12058,719,23206,12057,11403,19144,16413,23102,23204,7731,715,12249,12959,18522,11388,18402,15914 Array ( [0] => 7147 [1] => 12058 [2] => 719 [3] => 23206 [4] => 12057 [5] => 11403 [6] => 19144 [7] => 16413 [8] => 23102 [9] => 23204 [10] => 7731 [11] => 715 [12] => 12249 [13] => 12959 [14] => 18522 [15] => 11388 [16] => 18402 [17] => 15914 )