สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23254' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14645,714,18401,18404,4043,12249,13271,12958,11401,23252,23098,23105,718,19799,18402,13275,719,23206 Array ( [0] => 14645 [1] => 714 [2] => 18401 [3] => 18404 [4] => 4043 [5] => 12249 [6] => 13271 [7] => 12958 [8] => 11401 [9] => 23252 [10] => 23098 [11] => 23105 [12] => 718 [13] => 19799 [14] => 18402 [15] => 13275 [16] => 719 [17] => 23206 )