สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23251' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,720,8645,14645,22837,13272,12059,11262,12056,12247,13761,18771,11386,12251,18401,12058,23108,16295,19011 Array ( [0] => 720 [1] => 8645 [2] => 14645 [3] => 22837 [4] => 13272 [5] => 12059 [6] => 11262 [7] => 12056 [8] => 12247 [9] => 13761 [10] => 18771 [11] => 11386 [12] => 12251 [13] => 18401 [14] => 12058 [15] => 23108 [16] => 16295 [17] => 19011 )