สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23251' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,722,11403,12251,4043,23249,12749,23202,14645,714,18401,11402,7730,13273,11864,712,13276,11262,12246 Array ( [0] => 722 [1] => 11403 [2] => 12251 [3] => 4043 [4] => 23249 [5] => 12749 [6] => 23202 [7] => 14645 [8] => 714 [9] => 18401 [10] => 11402 [11] => 7730 [12] => 13273 [13] => 11864 [14] => 712 [15] => 13276 [16] => 11262 [17] => 12246 )