สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23250' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12059,12958,11864,22237,7729,720,13277,12752,16293,22837,18402,714,11389,721,15914,23205,15954,23204 Array ( [0] => 12059 [1] => 12958 [2] => 11864 [3] => 22237 [4] => 7729 [5] => 720 [6] => 13277 [7] => 12752 [8] => 16293 [9] => 22837 [10] => 18402 [11] => 714 [12] => 11389 [13] => 721 [14] => 15914 [15] => 23205 [16] => 15954 [17] => 23204 )