สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23250' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13761,723,19145,11389,16297,7731,13270,13276,16414,16139,18664,718,12058,11864,12252,724,18453,23203 Array ( [0] => 13761 [1] => 723 [2] => 19145 [3] => 11389 [4] => 16297 [5] => 7731 [6] => 13270 [7] => 13276 [8] => 16414 [9] => 16139 [10] => 18664 [11] => 718 [12] => 12058 [13] => 11864 [14] => 12252 [15] => 724 [16] => 18453 [17] => 23203 )