สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23249' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11387,715,15914,19011,4043,18453,23250,21579,23100,12245,711,11386,11402,12056,11899,23206,712,23103 Array ( [0] => 11387 [1] => 715 [2] => 15914 [3] => 19011 [4] => 4043 [5] => 18453 [6] => 23250 [7] => 21579 [8] => 23100 [9] => 12245 [10] => 711 [11] => 11386 [12] => 11402 [13] => 12056 [14] => 11899 [15] => 23206 [16] => 712 [17] => 23103 )