มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23244' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23242,15929,19385,15927,17371,23248,17210,17368,17372,17376,17377,13056,22441,23245,17209,15930,23246,23513 Array ( [0] => 23242 [1] => 15929 [2] => 19385 [3] => 15927 [4] => 17371 [5] => 23248 [6] => 17210 [7] => 17368 [8] => 17372 [9] => 17376 [10] => 17377 [11] => 13056 [12] => 22441 [13] => 23245 [14] => 17209 [15] => 15930 [16] => 23246 [17] => 23513 )