สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23240' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13056,15925,17375,23243,19385,22440,17368,22443,15926,19020,17212,17377,17374,15929,22441,23246,23248,17369 Array ( [0] => 13056 [1] => 15925 [2] => 17375 [3] => 23243 [4] => 19385 [5] => 22440 [6] => 17368 [7] => 22443 [8] => 15926 [9] => 19020 [10] => 17212 [11] => 17377 [12] => 17374 [13] => 15929 [14] => 22441 [15] => 23246 [16] => 23248 [17] => 17369 )