สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23238' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13094,22252,6172,19525,19526,18091,24272,9513,24263,19527,20671,4039,24270,22023,23563,23531,9514,19328 Array ( [0] => 13094 [1] => 22252 [2] => 6172 [3] => 19525 [4] => 19526 [5] => 18091 [6] => 24272 [7] => 9513 [8] => 24263 [9] => 19527 [10] => 20671 [11] => 4039 [12] => 24270 [13] => 22023 [14] => 23563 [15] => 23531 [16] => 9514 [17] => 19328 )