มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23235' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17398,22021,6177,6178,20666,4867,6179,23531,24265,24273,23232,22252,20671,24269,18091,23563,20662,20632 Array ( [0] => 17398 [1] => 22021 [2] => 6177 [3] => 6178 [4] => 20666 [5] => 4867 [6] => 6179 [7] => 23531 [8] => 24265 [9] => 24273 [10] => 23232 [11] => 22252 [12] => 20671 [13] => 24269 [14] => 18091 [15] => 23563 [16] => 20662 [17] => 20632 )