มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23235' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12741,6179,23232,21644,22250,10271,8823,18091,20664,19623,23231,6176,23236,6175,18088,20923,20670,22295 Array ( [0] => 12741 [1] => 6179 [2] => 23232 [3] => 21644 [4] => 22250 [5] => 10271 [6] => 8823 [7] => 18091 [8] => 20664 [9] => 19623 [10] => 23231 [11] => 6176 [12] => 23236 [13] => 6175 [14] => 18088 [15] => 20923 [16] => 20670 [17] => 22295 )