สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23234' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8163,22252,8823,21135,6172,6177,19338,19527,6171,23563,21644,23232,4039,10271,6180,18090,11887,23237 Array ( [0] => 8163 [1] => 22252 [2] => 8823 [3] => 21135 [4] => 6172 [5] => 6177 [6] => 19338 [7] => 19527 [8] => 6171 [9] => 23563 [10] => 21644 [11] => 23232 [12] => 4039 [13] => 10271 [14] => 6180 [15] => 18090 [16] => 11887 [17] => 23237 )