สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23234' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24266,13094,21908,21135,24274,6171,23232,22078,22252,12741,20669,24273,12222,24272,9538,24268,20664,18982 Array ( [0] => 24266 [1] => 13094 [2] => 21908 [3] => 21135 [4] => 24274 [5] => 6171 [6] => 23232 [7] => 22078 [8] => 22252 [9] => 12741 [10] => 20669 [11] => 24273 [12] => 12222 [13] => 24272 [14] => 9538 [15] => 24268 [16] => 20664 [17] => 18982 )