สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23233' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20923,13818,23563,11887,20671,20662,22078,8822,19524,19327,6176,22023,23231,23238,17398,9538,22250,11247 Array ( [0] => 20923 [1] => 13818 [2] => 23563 [3] => 11887 [4] => 20671 [5] => 20662 [6] => 22078 [7] => 8822 [8] => 19524 [9] => 19327 [10] => 6176 [11] => 22023 [12] => 23231 [13] => 23238 [14] => 17398 [15] => 9538 [16] => 22250 [17] => 11247 )