สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23233' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24273,6179,19338,20632,9513,19525,22252,6178,12741,19524,23232,20671,24267,18090,19509,18089,24264,18985 Array ( [0] => 24273 [1] => 6179 [2] => 19338 [3] => 20632 [4] => 9513 [5] => 19525 [6] => 22252 [7] => 6178 [8] => 12741 [9] => 19524 [10] => 23232 [11] => 20671 [12] => 24267 [13] => 18090 [14] => 19509 [15] => 18089 [16] => 24264 [17] => 18985 )