สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23232' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18090,24268,8823,22295,20672,13818,24263,23531,11887,19509,19524,12222,19335,6179,24272,24267,4867,24264 Array ( [0] => 18090 [1] => 24268 [2] => 8823 [3] => 22295 [4] => 20672 [5] => 13818 [6] => 24263 [7] => 23531 [8] => 11887 [9] => 19509 [10] => 19524 [11] => 12222 [12] => 19335 [13] => 6179 [14] => 24272 [15] => 24267 [16] => 4867 [17] => 24264 )