สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23232' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21908,11247,9514,23231,21135,20672,18089,20664,12741,22252,6178,8163,12222,22022,13094,22023,4039,19335 Array ( [0] => 21908 [1] => 11247 [2] => 9514 [3] => 23231 [4] => 21135 [5] => 20672 [6] => 18089 [7] => 20664 [8] => 12741 [9] => 22252 [10] => 6178 [11] => 8163 [12] => 12222 [13] => 22022 [14] => 13094 [15] => 22023 [16] => 4039 [17] => 19335 )